• Οι καταναλωτές έχουν την τάση να χρησιμοποιούν προϊόντα με φυτοφάρμακα, τα οποία μπορούν να βλάψουν το τριχωτό της κεφαλής, που τις περισσότερες φορές δεν είναι και αποτελεσματικά.
  • Οι ψείρες της κεφαλής έχουν αναπτυχθεί γενετικά ανθεκτικές στα φυτοφάρμακα και σε πολλά δημοφιλή αντικείμενα απομάκρυνσης ψειρών.
  • Το παραδοσιακό χτενάκι μπορεί να αφήσει κάποια ψείρα ή κόνιδα να ξεφύγει και έτσι οι ψείρες να πολλαπλασιαστούν.
  • Οι σπιτικές συνταγές μπορούν να αποδειχθούν επικίνδυνες για την υγεία των παιδιών.

Αυτό έχει οδηγήσει στην εκπαίδευση του κοινού γύρω από νέες αναγνωρισμένες μεθόδους θεραπείας και στην αύξηση των εξειδικευμένων κέντρων φθειρίασης παγκοσμίως.

Η επαναστατική αντιφθειρική μέθοδος της Lice Clinics of Greece έχει λύσει τα χέρια σε μικρούς και μεγάλους καθώς σε μια συνεδρία μιας ώρας το παιδί μπορεί να φύγει με καθαρό κεφάλι και από ψείρες και από κόνιδες με εντελώς φυσικό και ανώδυνο τρόπο.